Relly and Hei

December 19, 2015
Kings Royale Hotel, San Fernando, Pampanga
San Vicente Ferrer Parish

Ecclesiastes 4:9-12
Two are better than one,
because they have a good return for their labor:
If either of them falls down,
one can help the other up.
But pity anyone who falls
and has no one to help them up.
Also, if two lie down together, they will keep warm.
But how can one keep warm alone?
Though one may be overpowered,
two can defend themselves.
A cord of three strands is not quickly broken.

Almira Bianca At Eighteen

October 11, 2015
Gazebo Royale

“Eto ang unang tula na isusulat ko para sayo.
Hindi man kagandahan pero ito’y mula sa puso.
Maligayang kaarawan dapat ang bati ko.
Pero ang boring naman lahat na ng tao sinabi na ito sayo.
Kaya gumawa ako ng listahan ng mga gusto kong sabihin sayo.
Una, alam kong may pagka clumsy ka.
Ok lang naman tanggap pa rin kita.
Mahulog ka sa hagdan, may masira at mabasag ka pa.
Tatawanan muna kita, pero tutulungan din kita…..”