Fiona A Decade and Eight

“You have now reached the point,
Where you will not be treated as a child anymore,
So as you celebrate more birthdays and grow up,
Make sure that you grow up for the better.”

Watch the Onsite Video of our lovely princess Fiona Salvador.

“Great stories happen to those who can tell them”
Book us now and avail of special discount and freebies!
For inquiries, email us at rasdigital.hd@gmail.com

Advertisements

Almira Bianca At Eighteen

October 11, 2015
Gazebo Royale

“Eto ang unang tula na isusulat ko para sayo.
Hindi man kagandahan pero ito’y mula sa puso.
Maligayang kaarawan dapat ang bati ko.
Pero ang boring naman lahat na ng tao sinabi na ito sayo.
Kaya gumawa ako ng listahan ng mga gusto kong sabihin sayo.
Una, alam kong may pagka clumsy ka.
Ok lang naman tanggap pa rin kita.
Mahulog ka sa hagdan, may masira at mabasag ka pa.
Tatawanan muna kita, pero tutulungan din kita…..”

Emman and Yen SDE

“Starting today things will be better not that we’re together. I’lll stay thru tthe bad times…and the good. But I won’t fetched you everyday. With the smile we’ll get by. With the prayer and the song we’ll get along….”

September 26, 2015
Parish of the Holy Sacrifice
The Sulo Riviera Hotel